Kunnantalon avajaiset 117

Kansliapäällikkö Irma Nieminen leikkasi Timo Korpisen ja Susanna Työppösen kannatteleman Kunnantalon avajaisnauhan 29.4.2014.

Kansliapäällikkö Irma Nieminen leikkasi Timo Korpisen ja Susanna Työppösen kannatteleman Kunnantalon avajaisnauhan 29.4.2014.